Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Zimbabwe: resemeddelande - Finlands ambassad, Lusaka : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Lusaka

Haile Selassie Avenue, Opposite Ndeke House, Longacres
P.O. Box 50819, Lusaka, Zambia
Tel. +260-211-251988/251234
E-post: sanomat.lus@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 1.10.2018

Zimbabwe: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det politiska, ekonomiska och sociala läget i Zimbabwe har varit instabilt i flera år. Undvik folksamlingar, demonstrationer och politiska opinionsyttringar. Det politiskt relaterade våldet har inte riktats mot turister men det är svårt att förutspå hur situationen utvecklas. Följ med nyheterna innan du åker till Zimbabwe.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Aktuellt

Det har förekommit fall av kolera i Zimbabwe. Vi rekommenderar att du följer de lokala myndigheternas information och anvisningar.

Brottsligheten

Risken för att bli rånad ökar efter mörkrets inbrott framför allt i Harare och övriga större städer, särskilt i närheten av platser där det finns många turister.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är den största riskfaktorn på grund av bilarnas dåliga skick och körkulturen. Undvik att röra dig ute efter mörkrets inbrott, i synnerhet utanför städerna. Vägarna har blivit sämre, särskilt i städerna.

Polisen utför mycket kontroller i Zimbabwe. Se till att fordonet är i skick och rätt utrustat enligt landets lagstiftning. Det lönar sig att beakta att poliskontrollerna kan fördröja resan. Det finns också vägtullar som oftast fungerar smidigt.

Bilkapningar kan inträffa på vägen. Var uppmärksam om någon närmar sig din bil t.ex. vid trafikljus, när du tankar eller i övrigt då bilen står stilla. Ha alltid dörrarna låsta och fönstren stängda när du kör. Det lönar sig att vara förberedd på tillfälliga problem med bränsledistributionen.

Naturförhållanden

Temperaturen kan stiga mycket högt i Zimbabwe.

Hälsoläget

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Sjukhusens utrustningsnivå i hela landet är låg och allvarliga sjukdomsfall måste evakueras, vanligtvis till Sydafrika. Vårdkostnaderna kan vara höga. Ta med dig alla receptbelagda mediciner du behöver under resan. Heltäckande försärking behövs. Det är dyrt och svårt att ordna hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har heltäckande reseförsäkring.

Det förekommer flera tropiska sjukdomar i landet. Använd förbyggande malariamedicinering och skydda dig för myggbett.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Det är förbjudet att fotografera offentliga statliga byggnader och militära mål.

Vi avråder från att följa eller fotografera offentliga demonstrationer ens på avstånd.

Man bör undvika homosexuellt beteende på offentliga platser. Det kan leda till böter eller rentav till fängelsestraff.

Innehav, bruk och transport av narkotika är straffbara gärningar, och straffen är stränga.

Det är olagligt för en civilperson att använda kamouflagemönstrade kläder.

Kreditkort accepteras som betalningsmedel i begränsad utsträckning, så ta kontanter med dig. Zimbabwe har ingen egen valuta utan där används främst US-dollar, men också sydafrikanska rand och botswanska pula. På grund av den försämrade ekonomiska situationen i landet kan det vara svårt att få tag på US-dollar i kontanter. När du reser till landet lönar det sig att ha med dollar i kontanter, också i mindre sedlar, och givetvis se till att de förvaras och transporteras på ett säkert sätt. Märk väl att de lokala sedlar (bond notes) som introducerats parallellt med dollarn inte kan växlas tillbaka till annan valuta, så de bör användas under vistelsen i landet.

Olika produkter har med kort varsel försatts med import- och exportbegränsningar, till exempel just US-dollar. Du hittar mer information på skattemyndighetens webbplats: http://www.zimra.co.zw/.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Lusaka

Haile Selassie Avenue
opposite Ndeke House
Longacres
15101 LUSAKA
ZAMBIA
+260 211 251 988

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 1.10.2018


© Finlands ambassaden, Lusaka | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter