Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Lusaka: Suomi ja Sambia

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lusaka

Haile Selassie Avenue, Opposite Ndeke House, Longacres
P.O. Box 50819, Lusaka, Zambia
Puh. +260-211-251988/251234
S-posti: sanomat.lus@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen ja Sambian väliset suhteet

Poliittiset suhteet

Suomen ja Sambian väliset suhteet ovat vakaat ja hyvät. Kestävien kahdenvälisten suhteiden juuret löytyvät historiasta: Suomi tuki eteläisen Afrikan vapautusliikkeitä ja tunnusti Sambian itsenäistymisen heti vuonna 1964. Maiden väliset diplomaattisuhteet solmittiin 1968. Lisäksi maiden välinen kehitysyhteistyö perustuu pitkäaikaiseen sitoutumiseen.

Kehitysyhteistyö

Suhteet Sambiaan ovat perustuneet suurelta osin kehitysyhteistyöhön. Sambia on yksi Suomen kehitysyhteistyön pääyhteistyömaista. Suomen kehitysyhteistyö tukee Sambian oman kansallisen kehityssuunnitelman toteutusta.

Tavoitteena on tukea Sambian kestävää taloudellista kehitystä ja vähentää köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten määrää. Tällä hetkellä kehitysyhteistyö keskittyy yksityissektorin roolin kasvattamiseen kestävän kasvun moottorina sekä köyhyyden ja epätasa-arvon ongelmien ratkaisuun. Tavoitteena on, että vuonna 2030 Suomen ja Sambian suhteet perustuisivat taloudellisiin ja kaupallisiin suhteisiin, tutkimukseen, innovaatioon sekä kulttuuriseen yhteistyöhön.

Apua annetaan koordinoidulla tavalla muiden avunantajien kanssa. Kahdenvälisen kehitysyhteistyön lisäksi Suomi tukee Sambian kehitystä EU:n ja YK:n jäsenenä ja kansainvälisten rahoituslaitosten kautta. Lisätietoja Suomen kehitysyhteistyöstä Sambiassa löytyy täältä.

Kaupalliset suhteet

Suomen ja Sambian väliset kaupalliset suhteet ovat vilkastuneet. Erityisesti Sambian talouden vahvistuminen ja kaivossektorin kasvu ovat lisänneet myös suomalaisten yritysten läsnäoloa maassa. Vuonna 2016 Suomen vienti Sambiaan nousi 35.7 miljoonaan euroon. Vienti koostuu pääasiassa teknologia- ja laitetoimituksista kaivossektorin yrityksille. Sambialaisten yritysten mahdollisuudet investoida Suomeen ovat rajalliset, mutta ne etsivät aktiivisesti kumppaneita erilaisiin yhteishankkeisiin. Vienti on vuositasolla ollut jotain 20 ja 25 miljoonan välillä. Tuonti Suomeen jäi vuonna 2016 alle miljoonan.

Kaupalliset suhteet

Merkittävä virstanpylväs maiden välisissä kaupallisissa suhteissa saavutettiin vuonna 2014, kun Sambia ilmoitti hyväksyvänsä maiden välisen investointien suojasopimuksen, jota on valmisteltu vuodesta 2005. Sopimus astui voimaan maaliskuussa 2014.

Kulttuurisuhteet

Edustusto tukee sambialaisia kulttuurihankkeita paikallisen yhteistyön määrärahan (PYM) avulla. Tuen tavoitteena on vahvistaa maan kulttuuri-identiteettiä ja vaalia maan historiallisesti merkittävää kulttuuriperintöä. Tuen kohteita ovat olleet esimerkiksi teatteri, kuvataide, kansalliset arkistot ja elokuvatoiminta.

Vuorovaikutusta vierailujen muodossa

Hyvistä suhteista kertoo maiden keskinäinen vierailuvaihto. Työministeri Jari Lindström vieraili Sambiassa syyskuussa 2017. Kehitysministeri Heidi Hautala vieraili Sambiassa vuosina 2012 ja 2013, joista jälkimmäiselle vierailulle osallistui myös silloinen ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb.

Ulkoministeri Harry Kalaba vieraili Suomessa toukokuussa 2017 poliittisia ja taloudellisia suhteita käsitelleellä vierailulla. Sambian parlamentin naisverkoston edustajat, mukaan lukien tasa-arvoministeri Nkandu Luo, vierailivat Suomessa kesäkuussa 2015 Demo ry:n kutsumana naisten poliittiseen osallistumiseen liittyen. Vuoden 2013 aikana Suomessa kävivät sekä ulkoministeri Effron Lungu että paikallishallintoministeri Emerine Kabanshi, joka kävi Helsingin lisäksi tutustumassa Kuopioon. Kabanshi vieraili Suomessa myös 2015, tuolloin sosiaaliturvaministerin roolissa, tutustumassa Suomen sosiaaliturvajärjestelmään. Ympäristöministeri Wilbur Simuusa puolestaan vieraili elokuussa 2012 tutustuakseen suomalaiseen ympäristö- ja metsäosaamiseen. Kauppa- ja teollisuusministeri Robert Sichinga vieraili Suomessa toukokuussa 2012 tavoitteenaan tehdä Sambiaa tunnetuksi investointikohteena ja luoda suhteita suomalaisiin poliittisiin ja liike-elämän toimijoihin. 

Kahdenväliset yhteistyöneuvottelut lokakuussa 2017

Suomen ja Sambian kahdenväliset yhteistyöneuvottelut käytiin Lusakassa vuonna 2017. Neuvotteluissa keskusteltiin yleisesti Suomen ja Sambian välisistä suhteista: poliittisista asioista, kaupallis-taloudellisista suhteista, kehityspolitiikasta sekä kehitysyhteistyöstä. Afrikan ja Lähi-idän osaston apulaisosastopäällikkö Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos ja Sambian valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Mukuli Chikuba johtivat yhteistyöneuvotteluita.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 20.11.2017


© Suomen suurlähetystö, Lusaka | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot