Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Lusaka: Kansalaispalvelut: Passi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lusaka

Haile Selassie Avenue, Opposite Ndeke House, Longacres
P.O. Box 50819, Lusaka, Zambia
Puh. +260-211-251988/251234
S-posti: sanomat.lus@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Passi  Passi/Pass: mallikappale/modelstycke/specimen

Passi on Suomen kansalaiselle myönnettävä matkustusasiakirja. Vain voimassa oleva passi kelpaa matkustusasiakirjaksi. Henkilötietojen eli nimen ja sukunimen tulee olla ajan tasalla. Rikkinäisellä tai turmeltuneella passilla ei kannata lähteä matkustamaan. Passi toimii myös todistuksena henkilöllisyydestä. Passiin merkitään vain yhden henkilön tiedot: lapsia ei voi merkitä huoltajien passiin.

Ulkomailla passihakemuksia otetaan vastaan Suomen edustustoissa. Edustustoja ovat suurlähetystöt, pääkonsulinvirastot ja konsulaatit. Kunniakonsulaatit eivät voi ottaa vastaan passihakemuksia. Passihakemus on aina jätettävä henkilökohtaisesti. Sitä ei voi jättää postitse tai asiamiehen välityksellä. Passia voit hakea asuinpaikasta riippumatta mistä tahansa edustustosta tai Suomessa miltä tahansa poliisilaitokselta.

Passihakemus voidaan laittaa vireille vain, kun henkilötiedot (muun muassa sukunimi, tiedot lapsista ja heidän huoltajatietonsa) täsmäävät Suomen väestötietojärjestelmän  tietojen kanssa. Hakijan tulee itse huolehtia siitä että tiedot ovat ajan tasalla (Väestötietolaki 661/2009, voimaantulo 1.3.2010). Tietojesi tarkistamiseksi voit tarvittaessa olla yhteydessä omaan maistraattiisi. Suomen edustustot auttavat tietojen päivittämisessä.

Passin voimassaoloaika on enintään viisi vuotta. Alaikäisten on myös hankittava oma passi ja heidän tulee olla henkilökohtaisesti paikalla huoltajineen passihakemusta jätettäessä.

Passihakemukseen tarvitaan

  • yksi passikuva (Valokuvaohje)
  • edellinen passi tai voimassaoleva henkilökortti
  • varastetusta tai kadonneesta voimassaolevasta passista paikalliselle poliisille tehty katoamisilmoitus
  • alle 18-vuotiaalta molempien huoltajien suostumus (joko hakemuskaavakkeeseen tai erillisenä liitteenä)
  • 17–30-vuotiaiden miesten on esitettävä selvitys (esim. sotilaspassi, vapautuspäätös) kutsunta- ja asevelvollisuusasioiden hoitamisesta
  • mahdollisesti paikallinen virkatodistus tai muu todistus Suomen kansalaisuudesta.

Mikäli passin hakijalla ei ole viranomaisen hyväksymiä henkilöllisyyttä osoittavia asiakirjoja, selvitetään henkilöllisyys tutkinnallisin keinoin.

Jos molemmat huoltajat eivät ole lapsen mukana passia haettaessa, poissa olevalta huoltajalta täytyy olla päivätty ja allekirjoitettu kirjallinen suostumus sekä kopio passista.

Ellei asevelvollisella hakijalla ole esittää selvitystä asevelvollisuuden suorittamisesta, hankitaan sotilasviranomaisten lausunto Suomesta, eikä passihakemusta lähetetä eteenpäin ennen kuin lausunto on saatu.

Lisätietoa: Passin hakeminen ulkomailla

Kuinka kauan passin saaminen kestää?

Tavallisen passin toimitusaika on yleensä n. 1-3 viikkoa, eli passin valmistumiseen menee noin 4-6 vrk + kuljettamiseen tarvittava aika. Kuljetukseen tarvittava aika vaihtelee muutamasta päivästä (Eurooppa) 7-10 päivään (Aasia, Afrikka, Etelä- ja Keski-Amerikka).

Lisämaksullinen pikapassi valmistuu hiukan lyhyemmässä ajassa 1-3 vrk.  Sen kuljetusmenettely ei poikkea tavallisen passin kuljettamisesta.

Passin noutaminen

Valmiin passin voi noutaa siitä edustustosta, jonne hakemus on jätetty. Toimituspaikaksi voi myös sopia jonkin muun edustuston tai poliisin toimipisteen. Passin voi noutaa myös passinhakijan valtuuttama henkilö, tai se voidaan postittaa edustustosta hakijalle, mikäli niin on sovittu. Postittaminen veloitetaan erikseen.

Passin kadotessa matkalla

Ulkomailla voit saada passin katoamisen, rikkoutumisen tai anastamisen takia niin sanotun väliaikaisen passin kotimatkaa varten tai jo alkaneen matkan jatkamista varten. Väliaikainen passi myönnetään matkan ajaksi, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi.  Väliaikainen passi tehdään edustustossa. Kannattaa huomata, ettei esimerkiksi Yhdysvallat hyväksy väliaikaista passia ilman viisumia. Varastetusta tai kadonneesta passista tulee tehdä paikalliselle poliisille katoamisilmoitus, joka tulee esittää edustustossa uutta passia haettaessa.

Mikäli Suomella ei ole omaa edustustoa maassa, on mahdollista kääntyä jonkun toisen Schengen-maan puoleen Emergency Travel Document ETD:n saamiseksi kotimatkaa varten.

Paljonko passi maksaa ja miten maksu hoidetaan?

Tarkista passihakemuksen käsittelymaksu ja maksutapa edustuston palveluhinnastosta. Ulkomailla passista maksetaan eurohintaa vastaava määrä edustuston käyttämässä valuutassa. Jos passia ei jostain syystä voida myöntää tai jos passia ei noudeta, ei passin käsittelymaksua palauteta.

(Passitieto: ulkoministeriö, Helsinki /päivitetty viimeksi 6.2.2014)

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 22.11.2018


© Suomen suurlähetystö, Lusaka | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot