Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Lusaka: Suurlähetystö

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lusaka

Haile Selassie Avenue, Opposite Ndeke House, Longacres
P.O. Box 50819, Lusaka, Zambia
Puh. +260-211-251988/251234
S-posti: sanomat.lus@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suurlähetystö

Suurlähetystön toiminta-ajatus

Muli Bwanji ja tervetuloa Lusakan suurlähetystön kotisivuille!

Suomen Lusakan suurlähetystö edistää Suomen suhteita Sambian, Zimbabwen ja Malawin kanssa ulko-, kauppa- ja kehityspolitiikan avulla. Edustusto tekee maissa kehitysyhteistyötä, edistää Suomen etua ja valvoo kansalaistensa oikeuksia sekä pyrkii myös monipuolistamaan maiden välisiä suhteita ja lisäämään kaupallis-taloudellista yhteistyötä. Suhteita ylläpidetään Suomen kansallisten ja EU:n tavoitteiden mukaisesti.

Suomen kehitysyhteistyö tukee maiden omia kehitystavoitteita. Sambiassa Suomen apu keskittyy taloudellisen kehityksen tukemiseen kohentamalla yksityissektoria sekä köyhyyden vähentämiseen keskittymällä kaikista heikoimpiin osapuoliin yhteiskunnassa. Sambia on Suomen pitkäaikainen kehitysyhteistyön kumppanimaa. Zimbabwelle on annettu siirtymäkauden tukea konfliktista toipuvana maana ja Malawissa tuetaan kansalaisyhteiskuntaa.

Suurlähetystö tarjoaa suomalaisyrityksille viennin ja kansainvälistymisen palveluja sekä edistää myönteistä Suomi-kuvaa. Se myös tarjoaa Suomen kansalaisille konsulipalveluja.

Suurlähetystön keskeiset tehtävät ovat:

  • Suunnitella Suomen ja Sambian välinen kehitysyhteistyö ja seurata sen toimeenpanoa ja tuloksellisuutta.

  • Suunnitella ja seurata Zimbabwelle annetun siirtymätuen sisältöä ja tuloksellisuutta sekä suunnitella ja seurata Malawille annettua paikallisen yhteistyön tukea ja sen tuloksellisuutta

  • Edistää tuloksellisuutta ja johdonmukaisuutta Suomen antamassa kahdenvälisessä ja monenkeskisessä sekä kansalaisyhteiskunnan kautta kanavoidussa kehitysyhteistyössä

  • Vaikuttaa Sambian, Zimbabwen ja Malawin toimintaympäristöön demokratiaa ja hyvää hallintoa, yritystoiminnan edellytyksiä sekä kulttuuri-identiteettiä vahvistavasti

  • Avustaa suomalaisia yrityksiä Sambiassa, Zimbabwessa ja Malawissa solmimaan yhteistyösuhteita sekä edistää kaupankäyntiä ja tuontia näistä maista Suomeen

  • Huolehtia konsulipalveluista sekä edistää myönteistä Suomi-kuvaa kulttuurin, median ja edustustilaisuuksien kautta.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 20.11.2017


© Suomen suurlähetystö, Lusaka | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot